Pantheon: Rise of The Fallen – Voices of Terminus Show #105 Utvecklare Q&A med Kilsin & Zippyzee

På denna speciella show satte sig VoT Crew ner med Kilsin och Zippyzee från VR för att prata lite om Pantheon och dess AI

Youtube videon är på Engelska – Pantheon Rise of The Fallen