Massa ingame bilder från senaste pre-alpha streamen – All-star streamers

Här har ni massor av screenshot från Pantheon: Rise of the Fallen senaste streamen “All-star streamers” pre-alpha